เชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันการขับร้องทำนองสรภัญญะ


เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง จะจัดงานทอดเทียนรวม ณ วัดศิริมงคล บ้านโนนป่าซาง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมชม ร่วมเชียร์ เพื่อให้กำลังใจแก่ทีมที่เข้าแข่งขันตามวันและเวลาดังกล่าวมาแล้ว

13/10/2010

508

ดูครั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th