เชิญชมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางจะจัดงานการแข่งขันกีฬา "โนนป่าซางเกมส์" ครั้งที่ 12 ขึ้นในวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2553 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ท่านที่สนใจอยากร่วมชม ร่วมเชียร์สามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลาข้างต้น

24/10/2010

526

ดูครั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th