โครงการกิจกรรมทอดเทียนรวมประจำปี 2559


เชิญร่วมประเพณีทอดเทียนรวมประจำปี 2559 ณ วัดถาวรมงคล บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นะคร้า

03/10/2016

521

ดูครั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th