การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559


เชิญร่วม การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตำบลโนนป่าซาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2559 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

16/10/2016

524

ดูครั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าซาง 
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ 042810852-3
โทรสาร 042810853

อีเมลล์ : admin@nonpasang.go.th
อีเมลล์ : nonpasang2@gmail.com


เว็บไซด์ www.nonpasang.go.th